INFOLINIA 9:00-16:00 NUMER TELEFONU: +48 576-332-001
Asortyment Moje zakupy
 • BIŻUTERIA MODUŁOWA CHARMS

 • BIŻUTERIA DAMSKA

 • BIŻUTERIA MĘSKA

 • KOLEKCJE

 • BIŻUTERIA Z GRAWEREM

 • BIŻUTERIA NA PREZENT

 • PUDEŁKA GRAWER

 • Regulamin konkursu „Identyfikator dla pupila”

  Regulamin konkursu „Identyfikator dla pupila”
  F.H.U. Miyou Tomasz Grzywacz

  §1 Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest firma F.H.U. Miyou Tomasz Grzywacz z siedzibą w Gdowie, NIP: 6832086280.
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
   facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
   organizacją konkursu na łamach serwisu.

  §2 Warunki uczestnictwa

  1. W konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
   Facebook.
  3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu równoważna z
   wyrażeniem przez Uczestnika zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień oraz
   spełnienie wszystkich wymagań konkursowych postawionych przez organizatora.
  4. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §3.
  5. Konkurs trwa w dniach: 16-22.11.2021 r.
  6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 23.11.2021 r. na stornie Facebook organizatora: https://fb.com/miyoupl.
  7. Konkurs odbywa się za pośrednictwem stornie Facebook organizatora na portalu społecznościowym Facebook
   znajdującym się pod adresem: https://fb.com/miyoupl.

  §3 Zadanie konkursowe

  1. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu zdjęcia swojego pupila oraz zamieszczeniu pod nim odpowiedzi na pytanie: „Za co kocham swojego pupila?”. Zdjęcie oraz odpowiedź można udostępnić w komentarzu do posta konkursowego.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
  3. W konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców.
  4. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez zespół Miyou według własnego uznania.
  5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
   pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
  6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
   wypowiedziach.
  7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
   udziału w konkursie.

  §4 Nagroda

  1. Nagrodą w konkursie jest otrzymanie 1 darmowego identyfikatora dla pupila w wybranym kształcie (serce, kość lub kółko) z grawerem dla każdego z 5 zwycięzców.
  2. Nagrodę wyślemy za pośrednictwem paczkomatu wskazanego przez zwycięzcę.
  3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stornie Facebook organizatora.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
   przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
   Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
  6. Jeśli zwycięzca nie przekaże wymaganych danych do wysyłki w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przepada.
  7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
   wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych
   profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

  §5 Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
   konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: sklep@miyou.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
   tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - „Identyfikator dla pupila”).
  3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

  §6 Obowiązek informacyjny

  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest F.H.U. Miyou Tomasz Grzywacz z siedzibą w Gdowie, NIP: 6832086280. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: sklep@miyou.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
   Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
   (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku
   „Miyou - z miłości do biżuterii”.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
   wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a
   także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
   obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

  §7 Postanowienia końcowe

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
   cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
   właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
   Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage („Miyou - z miłości do biżuterii”).
  4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego
   Regulaminu.
  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoper Premium